Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Baruchowo

Sygnatura: IBR.271.13.2023.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy z możliwością negocjacji

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2023-09-07 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2023-09-07 10:15:00

Termin związania ofertą: 2023-10-06

 

Postepowanie prowadzone jest pod adresem: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/bcaf04e6-f9e2-4987-8b22-0b5898beb779