Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Budowa tężni solankowej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo

Sygnatura: IBR.271.10.2023.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy z możliwością negocjacji

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2023-07-06 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2023-07-06 10:15:00

Termin związania ofertą: 2023-08-04

 

Adres do strony prowadzonego postępowania: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/642d8bb3-9f7f-494f-afb4-9e2c400fa08c