Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina”

Sygnatura: IBR.271.07.2023.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Termin składania ofert/wniosków: 2023-05-25 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2023-05-25 10:15:00

Termin związania ofertą: 2023-06-23

 

Link do strony z postępowaniem: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/e1d9aedd-b9c2-45c8-9993-f521d7f66ff3