Nazwa jednostki

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Miejscowość

87-821 Baruchowo

Telefon

054 2845-612

Fax

054 2845-612

Dni i godziny pracy

od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500

Strona internetowa:

zgkbaruchowo.pl

 

W zakresie usług komunalnych:

1. obsługuje dwie hydrofornie i 80 km wodociągu, zaopatrując w wodę pitną gospodarstwa domowe i jednostki gospodarcze,

2. zajmuje się wywozem nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości, używając do tego celu śmieciarkę SK-1, samochód KAMAZ do wywozu odpadów sortowanych oraz beczkowóz ascenizacyjny

3. prowadzi składowisko odpadów komunalnych,

4. obsługuje gminną oczyszczalnię ścieków wraz z przepompowniami i sieć kanalizacyjną o długości 8,1 km

W zakresie usług rolniczych:

1. wykonuje usługi sprzętem rolniczym typu pług, talerzówka , kombajn zbożowy, kombajn ziemniaczany itp.

W zakresie usług budowlano - montażowych:

1. zajmuje się budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami,

2. wykonuje przydomowe oczyszczalnie ścieków typu SEBICO firmy DELFINA - których jest regionalnym dystrybutorem (do chwili obecnej zamontował 160 sztuk)

3. świadczy również usługi sprzętem budowlanym wykorzystują do tego celu koparko-ładowarkę Fiat Hitachi, koparkę Waryński K-406, spycharkę DT-75.