Numer Nazwa Zakres przedmiotu dokumentu Znak
Szczegóły 1/2010 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przedsięwzięcie polegające na przebudowie nawierzchni drogi gminnej Baruchowo -Więsławice od km 0+000 do km 0+464 km przewidziane do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dzialka o nr ewid. 221 w miejscowości Baruchowo (obręb Baruchowo), gmina Baruchowo IBR.KK.7625-02/10
Szczegóły 2/2010 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla poniższego przedsięwzięcia Przedsięwzięcie polegające na przebudowie nawierzchni drogi gminnej Baruchowo -Więsławice od km 0+000 do km 0+464 km przewidziane do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dzialka o nr ewid. 221 w miejscowości Baruchowo (obręb Baruchowo), gmina Baruchowo IBR.KK7625-02/10
Szczegóły 1/2011 Postanowienie nr IBR.7624-11/10/11/5 nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddzialłwaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego n a" Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego PATRÓWEK I, przewidzianego do realizacji na dzialkach o nr ewid. 82/1 i 85 w miejscowości Patrówek" IBR.7624-11/10
Szczegóły 3/2010 pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w sprawie wydania opinii czy dla poniższego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia raportu Przedsięwzięcie polegające na przebudowie nawierzchni drogi gminnej Baruchowo -Więsławice od km 0+000 do km 0+464 km przewidziane do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dzialka o nr ewid. 221 w miejscowości Baruchowo (obręb Baruchowo), gmina Baruchowo IBR.KK.7625-02/10
Szczegóły 2/2011 Postanowienie nr RDOŚ-04.OO.6613-1551-1/10/ADS wyrazające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na "Wydobywaniu kopaliny pospolitej-piasku-metodą odkrywkową, w obszarze złoża Kurowo Kolonia, ustalenie zakresu raportu dla w/w przedsiewzięcia IBR.7625-01/10
Szczegóły 3/2011 wniosek o udzielenie pozwolenia na usunięcie drzewz terenu dz. nr 13 obręb Patrówek drzewa gat. olszyna szt. 50 IBR.7635-02/11
Szczegóły 4/2011 wniosek o udzielenie pozwolenia na usunięcie drzewz terenu dz. nr 38 obręb Zawada Piaski drzewa gat. olszyna - 30 szt. i drzewo gat. jesion 1 szt. IBR.7635-03/11
Szczegóły 5/2011 Decyzja zezwalająca na wycinke drzew z terenu dz. nr 38 Zawada Piaski zezwolenie na usunięcie : - 30 szt. drzew gat. olszyna (obwód do 30 cm) - drzewa rosna w skupiskach są połamane przez wiatr i chore. - 1 szt. drzewa gat. jesion - cześciowo uschnięty i zagraża pobliskiemu budynkowi mieszkalnemu IBR.7635-03/11
Szczegóły 4/2010 prośba do Rgionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii czy dla poniższego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Przedsięwzięcie polegające na przebudowie nawierzchni drogi gminnej Baruchowo -Więsławice od km 0+000 do km 0+464 km przewidziane do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dzialka o nr ewid. 221 w miejscowości Baruchowo (obręb Baruchowo), gmina Baruchowo IBR.KK.7625-02/10
Szczegóły 6/2011 wniosek o udzielenie pozwolenia na usunięcie drzew z terenu dz. nr 287 i 450/1 obręb Kłótno wnioskowane do usuniecia drzewa gat. topola 6 szt. IBR.7635-05/11
Szczegóły 7/2011 wniosek o udzielenie pozwolenia na usunięcie drzew z terenu dz. nr 8 i 16 obręb Zawada Piaski wnioskowane do usuniecia drzewa gat. olszyna szt. 15 IBR.7635-06/11
Szczegóły 8/2011 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew dz. nr 287 - 3 szt. drzew gat. topola, dz. nr 450/1 - 3 szt. drzew gat. topola - drzewa są częściowo chore i uschnięte IBR.7635-05/11
Szczegóły 9/2011 wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 36/1 obręb Trzebowo wnioskowane do wycinki drzewa gat. olszyna 30 szt. IBR.7635-07/11
Szczegóły 10/2011 wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 81 i 83/3 obręb Kurowo Babia Góra wnioskowane do usunięcia drzewa gat. olszyna 60 szt. IBR.7635-08/11
Szczegóły 11/2011 wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 305 obręb Okna wnioskowane do usunięcia drzewa to olszyny 7 szt. IBR.7635-09/11
Szczegóły 12/2011 Opinia nr N.NZ-42-36-22/10 w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Wydobywaniu kopaliny pospolitej-piasku-metodą odkrywkową, w obszarze złoża KUROWO KOLONIA do realizacji na dz. nr 10 obręb Kurowo Babia Góra określenie zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia IBR.7625-01/10
Szczegóły 13/2011 Postanowienie nr IBR.7625-01/10/11/6 nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:Wydobywaniu kopaliny pospolitej-piasku-metodą odkrywkową, w obszarze złoża Kurowo Kolonia, do realizacji na dz. nr 10 w miejscowości Kurowo Kolonia IBR.7625-01/10
Szczegóły 14/2011 decyzja zezwalająca na usuniecie drzew z terenu działki nr 13 Patrówek zezwolenia na usunięcie 50 szt. drzew gat. olszyna ( obwód od 10-20 cm), drzewa rosna w dużym zagęszczeniu, kilka z nich to wywroty IBR.7635-02/11
Szczegóły 15/2011 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu dz. nr 36/1 obręb Trzebowo drzewa przewidziane do usunięcia to olszyny 30 szt., rosną w dużym zagęszczęniu, niektóre są częściowo chore i uschnięta. IBR.7635-07/11
Szczegóły 16/2011 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu dz. nr 81 i 83/3 obręb Kurowo Babia Góra pzezwolenie na usunięcie drzew gat. olszyna z terenu działki: - nr 81 - 30 szt. drzew, - nr 83/3 - 30 szt. drzew, drzewa rosną w skupiskach, są chore i uschnięte IBR.7635-08/11
Szczegóły 17/2011 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu dz. nr 305 obręb Okna zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew gat. olcha - drzewa są chore i częściowo uschnięte IBR.7635-09/11
Szczegóły 18/2011 wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 47 obręb Trzebowo wnioskowane do usunięcia drzewa to: - 8 szt. olchy - 3 szt. brzoza IBR.7635-10/11
Szczegóły 19/2011 wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 2/2 obręb Patrówek wnioskowane do usunięcia drzewa to lcha 7 szt. IBR.7635-11/11
Szczegóły 20/2011 decyzja w sprawie usunięcia drzew z terenu dz. nr 8 i 16 obręb Zawada Piaski zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew gat. olcha z terenu dz. nr 16 obręb Zawada Piaski - drzewa rosną w dużym zagęszczeniu, są chore, - decyzja odmowna na usunięcie drzew z terenu dz. nr 8 obręb Zawada Piaski - wnioskodawca nie jest właścicielem działki IBR.7635-06/11
Szczegóły 21/2011 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu dz. nr 47 obręb Trzebowo drzewa gat. olcha 8 szt. - są połamane przez wiatr , drzewa gat. brzoza - 1.szt. zagraża bezpieczeństwu pobliskiej zabudowy, 2. szt. brzozy zagrażają linii energetycznej IBR.7635-10/11
<12345678910...104105> Znaleziono: 2625

Powrót