Zamknij okno Drukuj dokument

Budowa Gniazdowych Punktów Zbiórki Odpadów Komunalnych - pojemniki typu DZWON na terenie działek nr ewid. 169 obręb Dobrzelewice, nr ewid.14/1 obręb Goreń Duży, nr ewid. 56/2 obręb Skrzynki, nr ewid. 236/32 i 149/6 obręb Baruchowo, nr ewid. 77 obręb Okna