Zamknij okno Drukuj dokument

Przebudowa drogi gminnej Baruchowo - Kretki na odcinku od km 0+000 do km 1+157 przewidzianego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid.: 243 obręb Baruchowo, 91 i 60/2 obręb Boża Wola.........