Zamknij okno Drukuj dokument

Zalesienie gruntów rolnych - pastwisk o łącznej pow. 3,8150 ha na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr ewid. 59, obręb Trzebowo, dz. nr 104 i 105 obręb Patrówek, dz. nr 178/1 obręb Goreń Nowy i dz. nr 462/5 obręb Okna