Siedziba:

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

tel.:  (54) 2845 611, 2845 682

fax.: (54) 2845 848

e-mail: gmina@baruchowo.pl

 

Administrator strony:

 

Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta

tel.:  (54) 2745 547, 2845 682   wew. 28

fax.: (54) 2845 848

e-mail: inwestor@baruchowo.pl

 

Zespół redakcyjny:

 

Redaktor: Aneta Witkowska

Stanowisko ds. funduszy unijnych i środków pomocowych

tel.:  (54) 2845  611, 2845  682   wew. 28

fax.: (54) 2845  848

e-mail: bip@baruchowo.pl

gmina@baruchowo.pl

 

Obowiązki redaktora Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo

1.   Ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie standardu struktury strony podmiotowej BIP oraz za projektowanie nowych układów szablonów tych stron.

2.   Przekazuje ministrowi właściwemu ds. Administracji publicznej informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu www.bip.gov.pl oraz powiadamianie go o zmianach treści tych informacji.

3.   Weryfikuje otrzymane materiały do udostępnienia publicznego.

4.   przygotowuje treść dokumentów na stronę BIP lub formatuje przesyłane na konto materiały.

5.   Zamieszcza na stronach BIP otrzymane informacje.

6.   Na bieżąco aktualizuje informacje umieszczone na BIP.

7.   Ma dostęp do modułu administracyjnego strony podmiotowej BIP