W sprawie:
zaciągnięcia w 2003 roku kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi gminnej Zawada Nowa - Zakrzewo".

Data uchwały:
2003-08-22

Numer uchwały:
X/63/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.