W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Baruchowo w 2005 roku.

Data uchwały:
2005-02-08

Numer uchwały:
XXIV/152/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.