Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2020, poz. 2475 ze zm.),  Wójt Gminy BAruchowo ogłasza zamiar udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.)

1. Nazwa i adres organizatora przewozów.

Gmina Baruchowo

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.

Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w przewozach drogowych na następujących liniach komunikacyjnych:

  1. 26589 Baruchowo – Baruchowo przez Szewo
  2. 26588 Baruchowo – Baruchowo przez Nowa Zawada
  3. 26587 Baruchowo – Baruchowo przez Grodno
  4. 26567 Baruchowo – Baruchowo przez Krzewent
  5. 26566 Baruchowo – Baruchowo przez Skrzynki
  6. 26565 Baruchowo – Baruchowo przez Goreń Duży

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

01.09.2022 r,

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego .

16 miesięcy

6. Zmiana informacji.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji zawartych w punktach 1-3 i 5.

7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

1) Biuletyn Informacji Publicznej https:\\bip.baruchowo.pl

2) Tablica główna w budynku Urzędu Gminy Baruchowo

3) Strona internetowa https:\\baruchowo.pl

 

Kontakt:

 Krzysztof Grudziński

Tel: 795 105 585

e-mail: inwestor@baruchowo.pl