Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr, obsługi rady gminy i sekretariatu

 

 

Wójt Gminy Baruchowo informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Baruchowo – stanowisko ds. kadr, obsługi rady gminy i sekretariatu wybrana została Pani Agnieszka Czaplicka, zam. Włocławek.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że dokumenty aplikacyjne Pani Agnieszki Czaplickiej spełniają wymogi formalne. W toku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów. Posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne do prawidłowej realizacji zadań na powyższym stanowisku.

Wobec powyższego, decyzja o wyborze Pani Agnieszki Czaplickiej na stanowisko ds. kadr, obsługi rady gminy i sekretariatu jest uzasadniona.