W sprawie:
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Baruchowo na cele nie zwiazane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Data uchwały:
2004-11-30

Numer uchwały:
XXII/140/04

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr 5, poz. 88 z dnia 27 stycznia 2004r.