W sprawie:
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baruchowo

Data uchwały:
2020-01-30

Numer uchwały:
XV.111.2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego