W sprawie:
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zmiany uchwały Rady Gminy Baruchowo w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminów ustalających

Data uchwały:
2004-10-29

Numer uchwały:
XXI/124/04

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 138, poz. 2892 z dnia 31 grudnia 2004r.