W sprawie:
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Data uchwały:
2018-12-07

Numer uchwały:
II.14.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. - Pom.