W sprawie:
zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu

Data uchwały:
2018-10-29

Numer uchwały:
XLIX.336.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 29 października 2018 r.