W sprawie:
dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody
budżetu Gminy Baruchowo instrumentem płatniczym


Data uchwały:
2018-05-16

Numer uchwały:
XLIII.302.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego