W sprawie:
udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu ciągu pieszego przy drodze powiatowej

Data uchwały:
2018-05-16

Numer uchwały:
XLIII.300.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 16 maja 2018 r.