W sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Baruchowo za 2017 rok

Data uchwały:
2018-04-12

Numer uchwały:
XLII.295.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 12 kwietnia 2018 r.