W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dla obszaru położonego w miejscowości Goreń Duży

Data uchwały:
2018-04-12

Numer uchwały:
XLII.291.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 12 kwietnia 2018 r.