W sprawie:
przyjęcia programu rewitalizacji Gminy Baruchowo na lata 2017-2023

Data uchwały:
2018-01-23

Numer uchwały:
XL.278.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 23 stycznia 2018 r.