W sprawie:
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Baruchowo

Data uchwały:
2018-01-23

Numer uchwały:
XL.276.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko-Pomorskim, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.