W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Data uchwały:
2017-09-26

Numer uchwały:
XXXVI.249.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego