W sprawie:
nadania imienia Szkole Podstawowej w Baruchowie

Data uchwały:
2017-06-16

Numer uchwały:
XXXIII.230.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą od 1 września 2017 r.