Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.15.2016.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2016-07-19

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Baruchowo" odbyło się w dniu 18/07/2016 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 30 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

1

EKO-BUD Agnieszka  Żołędowska

ul. Ziołowa 1A

87-800 Włocławek

12 792.00 zł

36 miesięcy

 

 

Zamawiający

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński