W sprawie:
przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baruchowo na lata 2016-2023

Data uchwały:
2016-04-29

Numer uchwały:
XIX.144.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 29 kwietnia 2016 r.