Kontrola w Urzędzie  Gminy Baruchowo przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w okresie  16,23,26,30.09.2014r. 

 

Przedmiot kontroli : kontrolę przeprowadzono w związku ze zgłoszeniem wypadku jakiemu uległa w dniu 22.08.2014r. podczas prac społecznie-użytecznych prowadzonych na terenie Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie