Projekty uchwał na obrady X sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 7 sierpnia 2015 r.

 

1.     Projekt uchwały nr X.73.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015.

2.     Projekt uchwały nr X.74.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2015-2025.

3.     Projekt uchwały nr X.75.2015 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Baruchowo, powołania tej Rady i nadania jej statutu.

4.     Projekt uchwały nr X.76.2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

5.     Projekt uchwały nr IX.77.2015 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Skrzyneckim.

6.     Przyjęcie stanowiska w sprawie założeń projektu ustawy o nowym prawie wodnym.