ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA – WYBORY PREZYDENTA RP –
GMINA BARUCHOWO – PONOWNE GŁOSOWANIE
W DNIU 24 MAJA 2015 ROKU

Nr obwodu

Siedziba obwodu

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania

Komisja otrzymała kart do glosowania

Nie wykorzystano kart do głosowania

Liczba wyborców, którym wydano karty do glosowania

Liczba kart wyjętych z urny

Liczba kart ważnych

Liczba głosów nieważnych

Liczba głosów ważnych

Andrzej Sebastian Duda

Bronisław Maria Komorowski

1

Szkoła Podstawowa w Baruchowie

700

600

234

366

366

366

5

361

189

172

2

Gimnazjum w Baruchowie

714

602

332

270

270

270

1

269

153

116

3

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie

583

500

265

235

235

235

5

230

121

109

4

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem

881

701

325

376

376

376

2

374

192

182

5

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie Parcele

40

44

14

30

30

30

0

30

21

9

RAZEM

2918

2447

1170

1277

1277

1277

13

1264

676

588

Szanowni Państwo,

poniżej podajemy stronę Państwowej Komisji Wyborczej, na której to zamieszczone są szczegółowe informacje dotyczące wyników głosowania w Gminie Baruchowo

http://prezydent2015.pkw.gov.pl/325_Ponowne_glosowanie/041802