W sprawie:
utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

Data uchwały:
2015-03-19

Numer uchwały:
VI.40.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 marca 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego