W sprawie:
uchylająca uchwałę w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady gminy do wykonywania obowiązków przewodniczącego na czas jego nieobecności

Data uchwały:
2014-12-29

Numer uchwały:
III.25.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 29 grudnia 2014 r.