W sprawie:
przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Data uchwały:
2014-12-29

Numer uchwały:
III.24.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 29 grudnia 2014 r.