W sprawie:
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015

Data uchwały:
2014-12-29

Numer uchwały:
III.17.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2015 r.