W sprawie:
uchwalenia "Regulaminu korzystania z kącika turystyczno-rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym"

Data uchwały:
2014-12-03

Numer uchwały:
II.12.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego