W sprawie:
zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014

Data uchwały:
2014-12-03

Numer uchwały:
II.9.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 3 grudnia 2014 r.