W sprawie:
powołania Komisji Skrutacyjnej i przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2014-11-28

Numer uchwały:
I.1.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 28 listopada 2014 r.