W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

Data uchwały:
2014-11-06

Numer uchwały:
XLVI.292.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj.-Pom.