W sprawie:
zmieniająca uchwałęw sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2025

Data uchwały:
2014-11-06

Numer uchwały:
XLVI.288.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 6 listopada 2014 r.