K O M U N I K A T

 

Wójt Gminy Baruchowo informuje, że na tablicach ogłoszeniowych w każdym sołectwie komitety wyborcze mogą bezpłatnie umieszczać  plakaty wyborcze nie zasłaniając urzędowych obwieszczeń dotyczących wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r..