OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Baruchowie
z dnia
21 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Baruchowo
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Baruchowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

 

Okręg Nr 1

 

1.

KILICHOWSKI Kazimierz, lat 59, zam. Baruchowo

 

zgłoszony przez KWW "RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI" - lista nr 18

 

2.

BREWERSKI Robert, lat 45, zam. Baruchowo

 

zgłoszony przez KWW ALTERNATYWA SAMORZĄDOWA  - lista nr 19

 

Okręg Nr 2

 

1.

KOMOREK Jarosław Roman, lat 52, zam. Baruchowo

 

zgłoszony przez KWW "RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI" - lista nr 18

 

2.

MECHUŁA Mariusz, lat 38, zam. Baruchowo

 

zgłoszony przez KWW ALTERNATYWA SAMORZĄDOWA  - lista nr 19

 

Okręg Nr 3

 

1.

ZIELIŃSKI Teodor, lat 63, zam. Boża Wola

 

zgłoszony przez KWW "RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI" - lista nr 18

 

2.

OSMAŁEK Janusz Andrzej, lat 56, zam. Boża Wola

 

zgłoszony przez KWW ALTERNATYWA SAMORZĄDOWA  - lista nr 19

 

Okręg Nr 4

 

1.

RUDZIŃSKI Józef, lat 57, zam. Goreń Duży

 

zgłoszony przez KWW "RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI" - lista nr 18

 

2.

ZIELIŃSKA Jadwiga, lat 53, zam. Goreń Duży

 

zgłoszona przez KWW ALTERNATYWA SAMORZĄDOWA  - lista nr 19

 

Okręg Nr 5

 

1.

BILIŃSKI Tomasz, lat 52, zam. Grodno

 

zgłoszony przez KWW "RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI" - lista nr 18

 

2.

WACHULAK Anna Emilia, lat 51, zam. Grodno

 

zgłoszona przez KWW ALTERNATYWA SAMORZĄDOWA  - lista nr 19

 

3.

KWAŚNIEWSKI Robert Piotr, lat 22, zam. Grodno

 

zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 20

Okręg Nr 6

 

1.

PAWLAK Rafał, lat 43, zam. Kłótno

 

zgłoszony przez KWW "RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI" - lista nr 18

 

2.

LENARTOWSKI Włodzimierz Andrzej, lat 69, zam. Kłótno

 

zgłoszony przez KWW ALTERNATYWA SAMORZĄDOWA  - lista nr 19

 

Okręg Nr 7

 

1.

TERPIŃSKA Jadwiga, lat 58, zam. Kłótno

 

zgłoszona przez KWW "RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI" - lista nr 18

 

2.

PAWLAK Andrzej Paweł, lat 60, zam. Kłótno

 

zgłoszony przez KWW ALTERNATYWA SAMORZĄDOWA  - lista nr 19

 

Okręg Nr 8

 

1.

DYBOWSKI Jan Zenon, lat 64, zam. Kurowo-Kolonia

 

zgłoszony przez KWW "RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI" - lista nr 18

 

2.

WAĆKOWSKI Piotr, lat 43, zam. Kurowo-Kolonia

 

zgłoszony przez KWW ALTERNATYWA SAMORZĄDOWA  - lista nr 19

 

Okręg Nr 9

 

1.

GOSPODAROWICZ Małgorzata, lat 55, zam. Kurowo-Parcele

 

zgłoszona przez KWW "RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI" - lista nr 18

 

2.

TOMASZEWSKI Janusz, lat 40, zam. Kurowo-Parcele

 

zgłoszony przez KWW ALTERNATYWA SAMORZĄDOWA  - lista nr 19

 

Okręg Nr 10

 

1.

MICHALSKI Arkadiusz, lat 42, zam. Skrzynki

 

zgłoszony przez KWW "RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI" - lista nr 18

 

2.

NOWAKOWSKA Joanna Magdalena, lat 34, zam. Skrzynki

 

zgłoszona przez KWW ALTERNATYWA SAMORZĄDOWA  - lista nr 19

 

Okręg Nr 11

 

1.

SŁOWIŃSKI Wojciech Henryk, lat 36, zam. Zawada-Piaski

 

zgłoszony przez KWW "RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI" - lista nr 18

 

2.

SZPRYNGIEL Dorota, lat 48, zam. Nowa Zawada

 

zgłoszona przez KWW ALTERNATYWA SAMORZĄDOWA  - lista nr 19

 

Okręg Nr 12

 

1.

OSTROWSKI Zdzisław Szczepan, lat 51, zam. Okna

 

zgłoszony przez KWW "RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI" - lista nr 18

 

2.

LEONIAK Elżbieta Jadwiga, lat 65, zam. Czarne

 

zgłoszona przez KWW ALTERNATYWA SAMORZĄDOWA  - lista nr 19

 

Okręg Nr 13

 

1.

JĘDRZEJCZAK Grażyna Marzena, lat 46, zam. Patrówek

 

zgłoszona przez KWW "RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI" - lista nr 18

 

2.

SIDWA Władysław, lat 55, zam. Patrowo

 

zgłoszony przez KWW ALTERNATYWA SAMORZĄDOWA  - lista nr 19

 

Okręg Nr 14

 

1.

ŁUKASIEWICZ Piotr Włodzimierz, lat 42, zam. Świątkowice

 

zgłoszony przez KWW "RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI" - lista nr 18

 

2.

KRAJEWSKA Maria, lat 51, zam. Świątkowice

 

zgłoszona przez KWW ALTERNATYWA SAMORZĄDOWA  - lista nr 19

 

Okręg Nr 15

 

1.

KORALEWSKI Kazimierz Józef, lat 65, zam. Zakrzewo Parcele

 

zgłoszony przez KWW "RAZEM Z LUDŹMI I DLA LUDZI" - lista nr 18

 

2.

CHOJNACKI Tomasz, lat 30, zam. Zakrzewo

 

zgłoszony przez KWW ALTERNATYWA SAMORZĄDOWA  - lista nr 19

 

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej w Baruchowie

 

Hanna Mrozowicz