OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 5 września 2014 r.

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się
do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

 

Numer

okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych

radnych

1

część Sołectwa Baruchowo nr domów 1-18, 19A-44, 59-70, 76-81

1

2

część Sołectwa Baruchowo nr domów 19, 45-58, 71-75A, 82-140

1

3

Sołectwo Boża Wola

1

4

Sołectwo Goreń

1

5

Sołectwo Grodno

1

6

część Sołectwa Kłótno nr domów 1-47, 60-65, 86-90

1

7

część Sołectwa Kłótno nr domów 48-59, 66-85, 91-111

1

8

Sołectwo Kurowo – Kolonia

1

9

Sołectwo Kurowo Parcele

1

10

Sołectwa: Lubaty, Skrzynki

1

11

Sołectwa: Nowa Zawada, Zawada Piaski

1

12

Sołectwo Okna

1

13

Sołectwo Patrówek

1

14

Sołectwo Świątkowice

1

15

Sołectwo Zakrzewo

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej

Urząd Gminy w Baruchowie

tel. 54 284 56 11

 

WÓJT

STANISŁAW SADOWSKI