W sprawie:
przyjęcia do realizacji projektu pn. "Dostosowanie placu zabaw i pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Baruchowie do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym" w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1

Data uchwały:
2014-05-28

Numer uchwały:
XLII.265.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 28 maja 2014 r.