W sprawie:
zamiaru ustanowienia projektu wzoru flagi oraz określenia zasad i warunków używania flagi Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2014-05-20

Numer uchwały:
XLI.264.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego