W sprawie:
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Baruchowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Data uchwały:
2014-05-20

Numer uchwały:
XLI.261.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego