W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014

Data uchwały:
2014-05-20

Numer uchwały:
XLI.256.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 20 maja 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego