W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za rok 2013

Data uchwały:
2014-05-20

Numer uchwały:
XLI.254.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 20 maja 2014 r.