W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2014

Data uchwały:
2014-03-25

Numer uchwały:
XL.252.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 25 marca 2014 r. i podlega publlikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego