W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014

Data uchwały:
2014-02-26

Numer uchwały:
XXXIX.244.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 26 lutego 2014 r.